Bilgi Güvenliği İstihbaratı

cryptoSIM

CryptoSIM

 

CryptoSIM bir SIEM ürünüdür. CSIEM / CryptoSIEM olarak da anılmaktadır. SIEM ürünleri; Bilgi güvenliği yönetimi açısından kritik öneme sahip olan bilgi güvenliği olay yönetimini desteklemek, bunu sağlamak için çok sayıda bilgi kaynağında oluşan bilgileri güvenli ve yönetilebilir bir ortamda toplamak, anlamlandırmak ve güvenlik operasyon personel kaynağının optimum ve hedefe yönelik bicimde kullanılmasına imkan tanımak, Suistimal soruşturmaları için olay zaman çizgisinin oluşturulmasını, forensic kalitesinde kanıtların toplanmasını ve saklanmasını sağlamak, Bilgi güvenliği ile ilgili ulusal ve sektörel düzenlemelere uyumu kolaylaştırmak, bilgi güvenliği güvencesini artırmak, Detayda Bilgi Güvenliği alanında kayıt toplama ve kayıtlar arası ilişkilendirme yaparak ağda gözle fark edilemeyecek olayların fark edilmesini ve uyarı mekanizması ile de gerekli bilginin sistem yöneticilerine ulaştırılmasını hedeflemektedir.

cryptoLOG
CryptoLOG

 

CryptoLOG, tamamen yerli kaynaklar ile üretilmiş her türlü LOG formatını sisteme tanıtabildiğiniz ölçeklenebilir, güvenilir, ideal KAYIT TUTMA Sistemidir. Günümüzde iş yapış biçimlerinin değişmesi sonucu bilgilerin hızla dijital ortama taşınması ve internet kullanımın yaygınlaşması ile birlikte bu bilgilerin güvenliğinin sağlanması konusu da önem kazanmıştır. Bilgi güvenliğinin sağlanması için en öncelikli adımlardan biri sistem ve uygulamaların kayıtlarının tutulmasıdır. Bilgi Güvenliği Bilgi ve Olay Yönetim Sistemi; güvenlik yazılımları, sistem ve uygulamaların ürettikleri kayıtların merkezi bir ortamda toplanarak Normalizasyon (Normalization), Konsolidasyon (Consolidation), Birleştirme (Aggregation), İlişkilendirme (Correlation) ve Görselleştirme (Visualization) adımlarından sonra üzerinde tanımlanan kurallara göre güvenlik ihlalleri ya da anormal aktiviteler için alarmlar üreterek proaktif önlemler alınmasını sağlayan bir sistemdir.

cryptoSPOT

CryptoSPOT

 

CryptoSPOT bir hotspot ürünüdür. Ücretli / ücretsiz bir şekilde verilen kablolu veya kablosuz internet hizmetinin çok kullanıcı ortamlarında pratik kullanımı için geliştirilmiştir. Kendi üzerinde tanımlanabilen kullanıcıların yanı sıra, SMS servisleri, Active Directory ve otel yazılımları gibi 3rd parti veritabanlarına bağlanarak kullanıcı yetkilendirmesi sağlayabilmektedir. Bu yönü ile farklı ortamlar için esnek kullanım imkanı sağlamaktadır. Hotspot sistemi üzerinden yapılan internet erişimleri de kayıt altına alınması ve üçüncü log saklama sistemlerine gönderilmesi mümkündür.

Adınız (gerekli)

E-posta adresiniz (gerekli)

İş telefonunuz (gerekli)

Cep telefonunuz (opsiyonel)

Telebiniz

İlgilendiğiniz ürün

İhtiyaç duyulan adet

Softline Türkiye uzmanlık alanındaki markalar ile ilgili; bildiriler, etkinlikler, özel promosyonlar ve kampanyalar hakkında iletişim kurulmasına izin veriyorum.